Hizmetlerimiz

Bertaraf

Belediyelere ait katı atık düzenli depolama sahalarını, uzman teknik personeli kontrolünde, uygun araç ve ekipmanlarla işletmektedir. Çevreye zarar vermeyen sağlıklı bir katı atık dolgusu elde etmek ve depo sahası kapasitesinin planlanan süreden önce doldurulmasını önlemek için işletmenin tekniğine uygun olarak, belirli bir plana göre ve doğru ekipmanla yapılması gerekliliğine inanmaktadır