Hizmetlerimiz

Geri Kazanım

Proje bölgesinde konut , işyerleri , okul , vb. yerlerde oluşan ambalaj atıklarını (plastik , kağıt - karton , metal ,
cam) , kaynağında ayrı olarak toplamakta , toplanan atıkları Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı'na sahip tesisimizdeki bantlı ayırma sisteminde elle türlerine ayırmakta  , ayrılan atıkların çeşitli preslerle hacimleri azaltılarak sevkiyata hazır hale getirmekte ve geri dönüşüm sanayisine taşımaktayız